فلافل زن اتوماتیک

صادرات به دانمارک

با لطف و عنایت امام زمان ارواحنافداه، در آذر ماه 96 دستگاه فلافل زن اتوماتیک تیپ 3 به شهر کپنهاگ (پایتخت دانمارک) صادر شد.

بازدید ریاست محترم دفتر علمی و فن آوری رئیس جمهور از نوین صنعت

بازدید ریاست محترم اداره صنایع و معادن شهرستان برخوار از نوین صنعت

بازدید فرماندار محترم شهرستان برخوار از نوین صنعت

نصب فلافل زن رومیزی در “فلافل خان دایی”، خمینی شهر