دستگاه تمام اتوماتیک تولید فلافل، ناگت، کتلت و ...

دستگاه فلافل زن اتوماتیک، ناگت، کتلت و … (سری K)

دستگاه فلافل زن اتوماتیک، ناگت، کتلت (سری N)

دستگاه اتوماتیک فلافل، ناگت، کتلت

دستگاه فلافل زن اتوماتیک، ناگت، کتلت و … (رومیزی)

فلافل زن اتوماتیک

صادرات به دانمارک

با لطف و عنایت امام زمان ارواحنافداه، در آذر ماه 96 دستگاه فلافل زن اتوماتیک تیپ 3 به شهر کپنهاگ (پایتخت دانمارک) صادر شد.