مجتمع صنعتی پروتئینی دارا، یکی از افتخارات صنایع غذایی ایران است که با مدیریت دقیق و نوآورانه اش، همیشه در صنعت مواد غذایی در ایران پیشتاز بوده است.

بعد از دو سال کارکرد موفقیت آمیز دستگاه فلافل زن مدل F2 در صنایع پروتئینی دارا، این مجموعه تصمیم به تجهیز مجدد خط فلافل خود با نسل جدید دستگاههای فلافل زن نمودند که به لطف خدا یک دستگاه نسل جدید فلافل زن مدل F2 در این کارخانه نصب و راه اندازی گردید.